loading

ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД. ОПТИМИЗАЦИЯ.

Решенията за поддръжка и управление на оборудването, дава възможност на клиентите да се фокусират върху основния си бизнес.

Представителите на  Hyster разбират, че  бизнес  клиентите ни са професионалисти,и са винаги готови да помогнат в избора на правилния мотокар, както и да предоставят най-изчерпателна подкрепата и поддържането в сферата на складовото  оборудване.

Услугите  предоставени за собствениците и операторите на складови стопанства  включват:

  • Анализ  оценка на съществуващото оборудване.
  • Подбор на конкретни модели  от широката  гама от модели и конфигурации на Hyster, в съответствие със специфичните  условията, в които работи складовата техника.
  • Предложения за оптимизация на парка в съответствие с целите
  • Функционално  управление на парка, за да се оптимизира производителността.
  • Финансови рамки.
  • Комплексна програма за поддръжка на карите  за максимално пестене на  време и ефективност.
  • Индивидуален прикачен инвентар или специално оборудване.
  • Обучение на водачи / оператори.
  • Мониторинг на използването на парка , статистика и доклади за  ключови показатели.