loading

НИКОГА НЕ СПИРАЙТЕ

Сервизната програма на Hyster поддържа карите в работно състояние и движение.

Дистрбуторската мрежа на Hyster  предлага широка гама от услуги за поддръжка и ремонт на кари, съобразени с Вашите специфични нужди.

С голямо разнообразие от решения, клиентите могат уверено да изберат най-добрата комбинация от услуги и цени, за да отговарят на тяхната  бизнес необходимост с увереността, че  сервизните  инженери на Hyster ще направят всичко възможно за да намалят времето на престой на оборудването.

Регулярна и планирана инспекция на техническото състояние:

  • Редовна инспекция на карите, планирани и извършени от специалист, в съответствие с графика за поддръжка, препоръчан от производителя.
  • Всяка проверка включва смяна на масло, смазване, проверка и настройки на предварително уговорена цена.
  • Докладът от проверката съдържа описание на работата по поддръжката.

Дилърът прави предложения и оферира всички нужни резервни части и труд за всички допълнителни дейности извън регулярната поддръжка, които целят оптимизиране на работата на кара и минимизират рисковете от повреда и сериозни ремонти.