loading

Комисионери HYSTER® за бързо, точно и лесно пикиране на стоки

Обхватът на гамата предлага решение при комисиониране на ниски, средни и големи височини, като са проектирани с цел да направят процеса по обработка на поръчката възможно най-лесен за оператора.

Широката гама от модели и различните опции на разположение са проектиран с цел да отговорят с най-доброто решение при всяко специфично клиентско изискване, за да се оптимизира използването на складовото пространство.

  • Хайстер сервизи

    Изберете от най-широката гама материали и съоръжения за обработка на пазара, които ще отговорятна специфичните нужди на вашата работа.