loading

Тази  политика за ползване се уреждат  условията между вас и нас, при които може да имате достъп до нашия уебсайт www.hyster-bg.com . Тази политика за ползване се прилага за всички потребители  и посетителите на, нашия сайт.

Използването на нашия сайт означава, че приемате и се съгласяват да спазвате, всички политики в тази политика за ползване, които допълват нашите сайта както и Условия за ползване.

www.hyster-bg.com е сайт, управляван от Hyster-Yale Group, Inc (ние или нас). Ние сме регистрирани в Англия и Уелс под номер 02636775 и ние имаме нашите седалище и основният търговски адрес в Centennial House, 4.5 Frimley Business Park, Frimley, Surrey, GU16 7SG, Великобритания.

Забранено ползване

Можете да използвате нашия сайт само за законни цели. Нямате право да използвате нашия сайт:

-По никакъв начин,в случай че нарушава приложимото местно, национално или международно право или наредба.
-По никакъв начин, в случай че е незаконно или измама, или има някаква незаконна или измамна цел или ефект.
-За целите на самонараняване или ако се опитвате да навредите на непълнолетни лица по никакъв начин.
-За да изпратите, качвате, изтегляте, използвате или повторно използване всеки материал, който не отговаря на нашите стандарти за съдържание.
-За да се предава, или се снабдяват с изпращането на всяка нежелана или неразрешена реклама или рекламни материали или всяка друга форма на подобна покана (спам).
-За съзнателно предаване на всички данни, изпращате или качвате всякакви материали, които съдържат вируси, троянски коне, червеи, времеви бомби, шпионски софтуер, рекламен софтуер или други вредни програми или подобен компютърен код, предназначени да се отрази неблагоприятно на работата на всеки компютърен софтуер или хардуер.

Вие също се съгласявате:

-Да не възпроизвеждате, дублирате, копирате или повторно продават всяка част от нашия сайт в нарушение на изискванията на нашите условия за ползване.


Ще ви се забрани  достъпа без предупреждение ако пречите, повредите или разрушите:
-всяка част от нашия сайт;
-всяко оборудване или мрежа, които се съхраняват в нашия сайт;
-всеки софтуер, използван при предоставянето на нашия сайт; или
-всяко оборудване или мрежа или софтуер, собственост или се използват от трета страна.

Интерактивни услуги

Ние може от време на време да предоставим интерактивни услуги на нашия сайт, включително, без ограничение:

-Чат стаи.
-Страницата с бюлетини
-Интерактивни услуги

Когато предоставим интерактивна услуга, ние ще предоставим ясна информация за вас за вида на предлаганата услуга, ако тя се модерира и каква форма на умереност се използва (включително дали е човешка или техническа).

Ние ще направим всичко възможно, за да се направи оценка на всички възможни рискове за потребителите от трети страни, когато те използват всяка интерактивна услуга, предоставена на сайта ни, а ние ще решим във всеки отделен случай дали е подходящо да се използва умереност на съответната услуга (включително какви умереност да са ползва) в светлината на тези рискове. Въпреки това, ние не сме длъжни да наблюдаваме, следим  всяка интерактивна услуга, която предоставяме на сайта ни, и ние изрично изключват нашата отговорност за загуби или щети, произтичащи от използването на всяка интерактивна услуга от потребител в нарушение на нашите стандарти за съдържание , дали услугата е модериране или не.

Когато правим умерени интерактивна услуга, ние обикновено ще ви предостави средство за контактуване с модератор, ако възникне проблем или трудност.

Стандарти за съдържание


Тези стандарти за съдържание се прилагат към всеки и всички материали(статии), които допринасят за нашия сайт и на всички интерактивни услуги, свързани с него.

Стандартите се отнасят за всяка част от всяка статия, както и за неговото цяло.

Спиране и прекратяване

Ние ще определим, според наша преценка, дали е налице нарушение на този политика за употреба чрез използване на нашия сайт. Когато е налице неизпълнение на тази политика, ние може да предприеме такива действия, тъй като се  считат за подходящи.

Неспазването на този политика и неправомерното използване, представлява съществено нарушение на Условията за ползване на които имате право да използвате нашия сайт, и може да доведе до всички или някои от следните действия:

-Незабавно, временно или постоянно отнемане на правото да използвате нашия сайт: www.hyster-bg.com.
-Незабавно, временно или постоянно отстраняване на всяко публикуване или материал, качени от вас на нашия сайт: www.hyster-bg.com.
-Издаване на предупреждение към вас.
-Съдебни дела срещу вас за възстановяване на всички разходи на база на обезщетение (включително, но не само, разумни административни и съдебни разноски), произтичащи от нарушението.
-Допълнителна правни действия срещу вас.

Ние не носим отговорност за действията, предприети в отговор на нарушения на този политика за употреба. Отговорностите, описани в тази политика не са ограничени, и ние може да предприеме всякакви други действия, които основателно считаме за подходящи.

Промени в ползване Декларация за приемливите

Ние може да ревизираме тази „Политика за ползване“ по всяко време чрез изменение на тази страница. От вас се очаква да проверявате тази страница от време на време, за да си вземате бележка за всички промени, които правим, тъй като те са правно обвързващи за вас. Някои от разпоредбите, съдържащи се в този Политика за употреба може също да бъде заменени с разпоредбите или съобщения, публикувани на друго място в сайта ни.