loading

С тази "Декларация за поверителност" се ангажираме със защита и зачитане на личните ви данни.

Тази политика (заедно с нашите Условия за ползване и всички други документи, посочени в него)
oпределят, че личните данни, които събираме от вас, или ни предоставяте, ще бъдат обработени само и единствено от нас. Моля, прочетете следното внимателно, за да разберете нашите възгледи и практики по отношение на личните ви данни и как ние ще се отнасяме към тях.

Информацията, която може да събираме:

Хайстер БГ ООД  не събира никаква лична информация от вас (например, име, адрес, телефонен номер, адрес на електронна поща), освен ако Вие доброволно не я попълните или по друг начин не разкриете такава информация, включително информация, подадена по електронен път или оповестени по пощата , телефон или факс. Ние няма да продаваме, търгуваме или отдаваме Вашата лична информация на трети лица. Ние няма да оповестим информацията, която предоставяте на нашите дъщерни дружества, филиали, агенти или оторизирани търговци, но ще я използваме за да ни помогне да управляваме нашия уебсайт и други наши бизнес операции, както е позволено от закона. В противен случай, Хайстер БГ ООД  ще използва само Вашата информация, за да отговори на запитване от Вас към Хайстер БГ ООД и предлаганите от него продукти.


Ние можем да събираме и обработваме следните данни за Вас:

Информация, която предоставяте чрез попълване на форми на нашия сайт. Това включва информация, предоставена по време на регистрирането в  нашия сайт, абонирането за всяка услуга, публикуване на материали или за искане на допълнителни услуги. Ние също може да ви помолим за информация, когато сте открили проблем в сайта ни.
Ако се свържете с нас, ние може да водим отчет на тази кореспонденция.
Хайстер БГ ООД  също може да Ви помоли да попълните анкетни карти, които ние използваме за изследователски цели, въпреки че не е нужно да се отговори на тях, за да посетите сайта ни и да имате достъп до информацията която е в него.

IP адреси и проследяване на  потребителски акаунт

Ние може да събираме информация за вашия компютър, включително, където е достъпен и IP адреса, операционна система и типа на браузъра, за администриране на системата и да докладва обобщена информация. Това са статистически данни за действия и модели за сърфиране на нашите потребители, и не се определя отделно за всеки посетител.

Когато се регистрирате, за да използвате нашият сайт
www.hyster-bg.com, чрез създаване на потребителски акаунт, може да събираме информация, която идентифицира Вашето използване на сайта ни: например, посетените страници и изтеглените файлове.

БИСКВИТКИ

Нашият сайт използва бисквитки за да ви отличи от други потребители. Това ни помага да Ви осигури по-добър достъп, когато разглеждате нашия сайт, а също ни позволява да подобрим сайта. За детайлна информация за бисквитките, които използваме и целите, за които ние ги използват, вижте нашата политика.

Къде съхраняваме вашите лични данни

Данните, които събираме от вас може да се прехвърлят и съхраняват на сървъри извън Европейското икономическо пространство ( "ЕИП"). Те може също така да бъдат обработени от служителите, работещи извън ЕИП, които работят за нас или за един от нашите доставчици. С изпращането на Вашите лични данни, Вие се съгласявате с това прехвърляне, съхранение или преработка. Хайстер БГ ООД  ще предприеме всички разумни действия  необходими, за да се гарантира, че данните Ви се третират  сигурно и в съответствие с тази политика на поверителност.

Където сме ви предоставили  (или когато сте избрали сами) парола, която ви дава възможност за достъп до определени места от нашия сайт, Вие сте отговорни за поддържането конфиденциалността на тази парола. Ние Ви молим да не споделяте тази парола с никого.

За съжаление, предаването на информация чрез интернет не е напълно сигурно. Въпреки, че ние ще направим всичко възможно, за да се защитят личните ви данни, ние не можем да гарантираме сигурността на вашите данни, предадени на нашия сайт; всяко предаване е на свой собствен риск. След като получим Вашата информация, ние ще използваме строги процедури и функции за сигурност, за да се опитаме  да предотвратим неоторизиран достъп.

Използване на информация

Ние използваме информацията, събирана от вас по следните начини:

- За да се гарантира, че съдържанието на нашия сайт се представя по най-ефективния начин за Вас и за вашия компютър.
- За да предостави информация на нашия сайт:
www.hyster-bg.com, продукти или услуги, които изискват от нас, или които ние смятаме, че може да Ви заинтересува, когато сте се съгласили да бъдете потърсени за такива цели.
- За да Ви позволим да участвате в интерактивни функции на всяка услуга, когато решите да го направите.
- Да Ви уведомяваме за промени в нашите продукти и / или услуги.

Ние можем да използваме данните Ви, или да разрешим на избрани трети страни да използват данните Ви, за да ви предоставят информация за стоки и услуги, които могат да представляват интерес за вас и ние или те могат да се свържем с Вас за това.

Ако не желаете да използваме вашите данни по този начин, или да преминат вашите данни на трети лица за маркетингови цели, моля, пишете ни на следния адрес:
office@hyster-bg.com.

РАЗКРИВАНЕ НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Вие се съгласявате да разкриваме Вашата лична информация на всеки член на нашата група, което включва нашите дъщерни дружества, крайният ни холдинг и неговите дъщерни дружества.
Ако бъде поискано, Hyster-Yale група може да предостави на едно от неговите дъщерни дружества, филиали, агенти или оторизирани търговци, или друго физическо или юридическо лице, да се свърже с вас, като в този случай вашата лична информация ще бъде предоставена на тях, за да съдейства за осигуряване на по добро обслужване на клиентите.

Ние може да разкрием вашата лична информация на трети страни:

-В случай, че се продава или купува  бизнеса или част от активи, като в този случай ние можем да разкрием вашите лични данни на бъдещия продавач или купувач на такава дейност или активи.
-Ако Hyster-Yale Group или по същество всички от тези активи са придобити от трето лице, като в този случай личните Ви данни, съхранявани от нас, ще бъде един от прехвърлените активи.
-Ако сме задължени може да разкрием или споделим личните Ви данни, за да се съобразим с всяко юридическо задължение, или ако се наложат да се прилагат нашите Условия за ползване и други споразумения; или за защита на правата, собствеността или безопасността на Hyster-Yale Group. Това включва обмен на информация с други фирми и организации за целите на защита срещу измами и намаляване на кредитния риск.

ВАШИТЕ ПРАВА

Вие имате право да поискате от нас да не се обработват вашите лични данни за маркетингови цели. Ние обикновено ще ви информира (преди събирането на данните), ако ние възнамеряваме да използваме вашите данни за такива цели, или ако имаме намерение да разпространим информация на трети лица за такива цели. Можете да упражните  правото си за предотвратяване на такава обработка чрез проверка на някои от нашите контактни форми за това, за да не се съберат данните ви. Можете също така да упражните правото си по всяко време, като се свържете с нас на
office@hyster-bg.com


Нашият сайт може, от време на време, да съдържа връзки към и от интернет страниците на нашите дилърски мрежи и филиали. Ако следвате линк към някой от тези сайтове, моля, имайте предвид, че тези сайтове имат свои собствени правила за поверителност и че ние не носим отговорност за тези политики. Моля, проверете тези политики, преди да представите всички лични данни на тези сайтове.

Ако не желаете да се свържете с още един Hyster-Yale Група оторизиран дилър или на друго лице или организация, която не е свързана с Hyster-Yale Group, моля свържете се с този търговец или друга страна директно. Hyster-Yale Group не притежава или контролира своите независими оторизирани търговци и не може да контролира страни, с които тя не разполага с дъщерно дружество или филиал на връзката. Hyster-Yale Group не може да изисква търговци или други несвързани лица, за да изтрие вашата лична информация.

Промени в нашата Декларация за поверителност

Всички промени, които можем да направим, за нашата политика за поверителност в бъдеще ще бъдат публикувани на тази страница и, когато е уместно, ще Ви уведомим по електронната поща.

КОНТАКТ

Въпроси, коментари и искания по отношение на тази политика на поверителност са добре дошли и трябва да бъдат адресирани до
office@hyster-bg.com


МАРКИ

Имената на Hyster®, Yale® и UTILEV® и дизайн, логотипи и свързаните с тях марки, са регистрирани търговски марки или търговски марки на Hyster-Yale Group, Inc, или неговите дъщерни дружества или филиали или други собственици на такива марки. Всички права запазени.

Оригинален превод

В тази Декларация за поверителност се описва какво  ще се прави с личната Ви информация, получена чрез този уеб сайт. В случай на несъответствие между англоезичната версия на тази Декларация за поверителност и нейният превод на друг език (ако има такива),  документа на английски език трябва да се контролира.