loading


Тази страница (заедно с документите, посочени в нея) Ви запознава с условията за ползване, от които може да се възползват в нашия сайт www.hyster
-bg.com, независимо дали като гост или регистриран потребител. Моля, прочетете тези условия за ползване внимателно преди да започнете да използвате сайта. Чрез използването на нашия сайт, вие показвате, че приемате тези условия за ползване и че сте съгласни да се придържате към тях. Ако не сте съгласни с тези условия за ползване, моля да се въздържате от използване на нашия сайт.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАС

www.hyster
-bg.com е сайт, управляван от Hyster-Yale Group, Inc ( "Ние"). Нашето дружество е регистрирано в Англия и Уелс под номер 02636775 и  нашето седалище и основният търговски адрес е в Centennial House, 4.5 Frimley Business Park, Frimley, Surrey, GU16 7SG, Великобритания.

ДОСТЪП ДО НАШИЯ САЙТ

Достъпът  до нашия сайт е разрешен, ние си запазваме правото да отнемаме или изменяме услугите, които предлагаме на нашия сайт без предупреждение (виж по-долу). Ние няма да носим отговорност, ако по някаква причина нашия сайт не е на разположение по всяко време, или за който и да е период.

От време на време, ние може да ограничи достъпа до някои части на нашия сайт, или целия ни сайт, за потребители, които са регистрирани при нас.

При използване на нашия сайт, трябва да се съобразят с разпоредбите на нашата Политика за допустимо използване.

Ако решите, или са снабдени с, идентификационен код на потребител, парола и друга част от информацията, като част от нашите процедури за сигурност, трябва да третирате тази информация като поверителна, и не трябва да разкривате и на трета страна. Ние имаме право да деактивираме всеки потребителски  идентификационен код или парола, независимо дали избрания от вас или разпределени от нас, по всяко време, ако по наше мнение не сте успели да се съобразите с някоя от разпоредбите на тези условия за ползване.

Вие сте отговорни за вземане на всички мерки, необходими, за да имате достъп до нашия сайт. Също така сте отговорни и гарантирате, че всички лица, които имат достъп до нашия сайт чрез вашата интернет връзка са наясно с тези условия, и че те са в съответствие с тях.

ПРАВАТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Ние сме собственик  или лицензополучателя на всички права на интелектуална собственост в нашия сайт, и в материалите, публикувани него. Тези произведения са защитени от законите за авторското право и договори, по целия свят. Всички права са запазени.

Можете да отпечатате едно копие или да изтеглите екстракти, на всяка страница (и) от нашия сайт за вашата лична справка или може да я показвате на други в рамките на вашата организация.

Вие не трябва да променяте хартията или цифровите копия на материалите, които са отпечатани на разстояние или които се изтеглят по никакъв начин, и не трябва да използвате всяка  илюстрация, фотография, видео или аудио последователности или някакви графики за лични цели  отделно от придружаващ текст.

Нашия статус (и тази на всички установени сътрудници) като авторите на материала на нашия сайт винаги трябва да се признае.

Вие не трябва да използва всяка част от материалите на сайта ни за търговски цели, без получаване на лиценз за това от нас или нашите лицензодатели.

Ако отпечатате, копирате  или изтегляте част от нашия сайт това е в нарушение на настоящите условия за ползване, правото за използване на нашия сайт ще бъде преустановено незабавно и трябва, по наш избор, да върнете или да унищожите всички копия на материалите, които сте направили.

Разчитане и публикуване на информация

Коментар и други материали, публикувани на нашия сайт не са предназначени да се вземат под вид на съвети, на които трябва да бъдете  поставени под въздействие. Ето защо ние не носим отговорност.

НАШИЯ САЙТ СЕ ПРОМЕНЯ РЕДОВНО

Ние се стремим да актуализираме нашия сайт редовно, и може да променяме  съдържанието по всяко време. Ако възникне необходимост, ние може да спрем достъпа до сайта ни, или да го затвори за неопределено време.

НАШАТА ОТГОВОРНОСТ

Материалът, показан на нашия сайт се предоставя без никакви гаранции, условия или гаранции по отношение на неговата точност. До степента, позволена от закона, ние и останалите членове на нашата група от компании и на трети лица, свързани с нас  изрично изключваме:

- Всички условия, гаранции и други условия, които иначе биха могли да бъдат подразбиращи се по закон, общото право или правото на собствения капитал.
- Всяка отговорност за преки, непреки или последващи загуби или щети, понесени от всеки потребител във връзка с нашия сайт или във връзка с използването, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на нашия сайт, всички сайтове, свързани с него, както и всякакви материали, публикувани върху него, включително:
-загуба на доход или приходи;
-загуба на бизнес;
-загуба на печалба или договори;
-загуба на очаквани спестявания;
-загуба на данни;
-загуба на репутация;
-загуби на управление или офис време;

И независимо дали са причинени от непозволено увреждане (включително небрежност), нарушение на договор или по друг начин.

Информация за вас и посещенията ви в нашия сайт.

Ние обработваме информация за вас в съответствие с нашата политика за поверителност. Чрез използването на нашия сайт, Вие се съгласявате с това обработване и вие гарантирате, че всички данни, предоставени от Вас, са точни.

ВИРУСИ, ХАКЕРСТВО И ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Вие не трябва да злоупотребявате с нашия сайт, като съзнателно въвеждане на вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или друг материал, който е вреден или технологично вредно. Вие не трябва да се опитвате да получите неоторизиран достъп до нашия сайт, сървърът, на който се съхранява нашия сайт или който и да е сървър, компютър или база данни, свързана с нашия сайт. Вие не трябва да атакувате  нашия сайт чрез атака за отказ на услуга или разпределен отказ-от услуга атака.

Ние ще докладваме всяко такова нарушение на съответните правоприлагащи органи и  ще си сътрудничи с тези органи, като оповести самоличността Ви с тях. В случай на такова нарушение, правото ви да използвате нашия сайт ще бъде прекратено  веднага.

Ние не носим отговорност за загуби или щети, причинени от разпределени атака за отказ на услуга, вируси или други технологически вредни материали, които могат да заразят компютърното  ви оборудване, компютърни програми, данни или други фирмени материали, поради използването на нашия сайт или да се тегли от всеки материал, публикуван на него, или на който и да е уебсайт, свързан с него.


Вие не трябва да установявате връзка от уеб сайт, който не е Ваша собственост.

Нашият сайт не трябва да бъде ограден от друг сайт, нито можете да създавате връзка към друга част от нашия сайт, различна от началната страница. Ние си запазваме правото да анулираме това свръзване без предупреждение. Сайтът от който създавате връзка трябва да се съобразява във всички отношения с нормите за съдържание, определени в нашата Политика за допустимо използване.

Ако желаете да направите използване на материали от сайта ни, различно от посоченото по-горе, моля, адресирайте искането си до 
office@hyster-bg.com


Връзки от нашия сайт

Когато нашият сайт съдържа връзки към други сайтове и ресурси, предоставени от трети страни, тези връзки са предвидени само за ваша информация. Ние нямаме контрол върху съдържанието на тези сайтове или ресурси, и не поемаме никаква отговорност за тях или за загуби или повреди, които могат да възникнат от използването им.

МАРКИ

Имената Hyster®, Yale® и UTILEV®, дизайн, логотипи и свързаните с тях марки, са регистрирани търговски марки или търговски марки на Hyster-Yale Group, Inc, или неговите дъщерни дружества или филиали или други собственици на такива марки. Всички права запазени.

ПРОМЕНИ

Ние може да ревизираме тези условия за ползване по всяко време чрез изменение на тази страница. От вас се очаква да се проверявате тази страница от време на време, за да се информирате за всички промени, които правим, тъй като те са обвързващи за вас. Някои от разпоредбите, съдържащи се в тези условия за ползване могат да бъдат заменени с разпоредбите или съобщения, публикувани на друго място в сайта ни.

Вашите опасения

Ако имате някакви притеснения относно материал, който се появява на нашия сайт, моля свържете се с
office@hyster-bg.com

 


Благодарим Ви, че посетихте нашия сайт
www.hyster-bg.com